Program podujatia

IBD v ére rozširujúcich sa terapeutických možností
Omyly v manažmente IBD

07.30 – 14.00 Registrácia účastníkov


08.15 – 08.45 Otvorenie konferencie
                                Odovzdávanie pamätných medailí


08.45 – 09.15   State of the Art Lecture

8.45 – 9.00 Milan Lukáš M.
Cílená léčba IBD: kde jsme a kam směřujeme?

9.00 – 9.15 Greguš M.
Personalizovaná medicína u pacientov s IBD

9.00 – 9.05 prestávka


09.05 -11.00   1. blok Live demonštrácií
Moderátor: Gojdičová A. (Bratislava)

Panel: Gombošová L. (Košice), Greguš M. (Nitra), Janík J. (Martin), Jezberová M. (Bratislava), Moravková P. (Hradec Králové), Norek B. (Bratislava), Šturdík I. (Bratislava)

Kazuistika 1
Falt P. (Olomouc) / Lietava P. (Martin)

Kazuistika 2
Bortlík M. (České Budejovice) / Koller T. (Bratislava)


11.05 – 12.30   2. blok Live demonštrácií
Moderátor: Lukáš M. (Praha)

Panel: Ďurina J. (Nové Zámky), Huorka M. (Bratislava), Konečný M. (Olomouc), Koželuhová J. (Plzeň), Valachová I. (Banská Bystrica),Veselíny E. (Košice), Vrzgula A. (Košice)

Kazuistika 3
Szekyová D. (Bratislava) – prezentácia kazustiky

Kazuistika 4
Falt P. (Olomouc) / Lietava P. (Martin)

Kazuistika 5
Mikoviny-Kajzrlíková I. (Frýdek-Místek) / Lietava P. (Martin)

12.30 – 12.45 coffeebreak


12.45 – 14.30   3. blok Live demonštrácií
Moderátor: Bortlík M. (České Budejovice)

Panel: Dražilová S. (Košice), Falt P. (Olomouc), Koller T. (Bratislava), Korček J. (Nitra), Mikoviny-Kajzrlíková I. (Frýdek-Místek), Zakuciová M. (Košice), Zelinková Z. (Bratislava)

Kazuistika 6
Moravková P. (Hradec Králové) / Huorka M. (Bratislava)

Kazuistika 7
Zelinková Z. (Bratislava) – prezentácia kazuistiky

Kazuistika 8
Záň J. (Ružomberok) / Moravková P. (Hradec Králové)

14.30 Ukončenie konferencie
14.40 – 15.30 Obed

Prezentácia kazuistík:
Kovalčíkova Katarína (Nitra), Šturdík Igor (Bratislava), Szekyová Dagmar (Bratislava), Prokopovič Michal (Martin), Zelinková Zuzana (Bratislava), Ďurina Juraj (Nové Zámky), Gubáňová Katarína (Nitra), Keseliová Erika (Nitra)

Asistujúce zdravotné sestry:
Križka A. (Nitra), Horvathová K. (Nitra), Vargová K. (Nitra), Balážová A. (Nitra), Hladzhykurka I. (Nitra), Polačeková A. (Nitra), Fejfarová Z. (Nitra), Mydliarová D. (Ružomberok), Rovňáková J. (Martin), Vaňková M. (Martin), Stasinková K. (Bratislava), Trunčeková K. (Hradec Králové), Janků E. (Hradec Králové)

Anesteziologická asistencia:
Šalkovský Jaroslav (Nitra), Bartovičová Lucia (Nitra), Machová Mária (Nitra)