Program podujatia

IBD v ére rozširujúcich sa terapeutických možností
Omyly v manažmente IBD

07.30 – 14.00 Registrácia účastníkov


08.15 – 08.30 Otvorenie konferencie
08.15 – 08.45 Odovzdávanie pamätných medailí


08.45 – 09.15   State of the Art Lecture

8.45 – 9.00 prof. MUDr. Milan Lukáš, PhD.
Cílená léčba IBD: kde jsme a kam směřujeme?

9.00 – 9.15 MUDr. Miloš Greguš, PhD.
Personalizovaná medicína u pacientov s IBD

9.00 – 9.05 prestávka


09.05 -11.00   1. blok Live demonštrácií
Moderátor: Hlavatý Tibor (Bratislava)

Panel: Gojdičová Anna (Bratislava), Gombošová Laura (Košice), Greguš Miloš, Janík Ján (Martin), Jezberová Michaela (Bratislava), Moravková Paula (Hradec Králové), Norek Barbora (Bratislava)

Kazuistika 1
Falt Přemysl (Olomouc) / Lietava Peter (Martin)

Kazuistika 2
Bortlík Martin (České Budejovice) / Koller Tomáš (Bratislava)

 

 

11.05 – 12.30   2. blok Live demonštrácií
Moderátor: Lukáš Milan (Praha)

Panel: Ďurina Juraj (Nové Zámky), Huorka Martin (Bratislava), Konečný Michal (Olomouc), Koželuhová Jana (Plzeň), Šturdík Igor (Bratislava),Valachová Iveta (Banská Bystrica), Vrzguľa Andrej (Košice)

Kazuistika 3
Mikoviny-Kajzrlíková Ivana / Záň Jozef (Ružomberok)

Kazuistika 4
Lietava Peter / Kajzrlíková Ivana

12.30 – 13.30 obed


13.30 – 15.00   3. blok Live demonštrácií
Moderátor: Bortlík Martin

Panel: Dražilová Sylvia (Košice), Falt Přemysl, Koller Tomáš, Korček Jozef (Nitra), Mikoviny-Kajzrlíková Ivana (Frýdek-Místek), Zakuciová Mária (Košice), Zelinková Zuzana (Bratislava)

Kazuistika 5
Moravková Paula (Hradec Králové) / Huorka Martin

Kazuistika 6
Zelinková Zuzana – referencia

Kazuistika 7
Veselíny Eduard (Košice) / Moravková Paula

16.00 Ukončenie konferencie